تبلیغات
مطالب زیبا - الو سلام منزل خداست؟

الو سلام منزل خداست؟

این منم مزاحمی که اشناست...

هزار دفعه دلم این شماره را گرفته است

ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست...

شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است

به ما که میرسد،حساب بنده هایتان جداست؟

الو....

دوباره قطع و وصل شد!

خرابی از دل من است یا که عیب سیم هاست؟

چراصدایتان نمیرسد کمی بلندتر،

صدای من چطور؟خوب و واضح و رساست؟

اگر اجازه میدهی برایت درددل کنم...

شنیده ام که گریه بر تمام دردها شفاست!

دل مرا بخوان به سوی خود تا سبک شوم،

پناهگاه این دل شکسته خانه ی شماست...

الو،مرا ببخش،باز مزاحمت شدم،

دوباره زنگ میزنم،دوباره...

تا خدا خداست.....

 
تاریخ : یکشنبه 21 آذر 1395 | 07:42 ب.ظ | نویسنده : زهرا مهرابی | نظرات