تبلیغات
مطالب زیبا - تـو را بجای همه کسانی که نشناخته‌ام، دوست می‌دارم
تـو را بجای همه کسانی که نشناخته‌ام، دوست می‌دارم
تـو را بجای همه روزگارانی که نمی‌زیسته‌ام، دوست می‌دارم
تـو را به جای همه کسانی که دوست نداشته‌ام، دوست می‌دارم
تـو را بخاطر دوست داشتن، دوست می‌دارم …
برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت …
لبخندی که محو شد و هیچگاه نشکفت، دوست می‌دارم
تـو را بخاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم
برای پشت کردن به آرزوهای محال
به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می‌دارم
تـو را برای دوست داشتن، دوست می‌دارم …
تـو را بخاطر بوی لاله‌های وحشی
به خاطر گونه زرین آفتابگردان
برای بنفشی بنفشه‌ها دوست می‌دارم
تـو را بخاطر دوست داشتن، دوست می‌دارم
تـو را بجای همه کسانی که ندیده‌ام، دوست می‌دارم
تـو را برای لبخند تلخ لحظه‌ها
و پرواز شیرین خاطره‌ها دوست می‌دارم
تـو را به اندازه همه کسانی که نخواهم دید، دوست می‌دارم
اندازه قطرات باران، اندازه ستاره‌های آسمان، دوست می‌دارم
تـو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت، دوست می‌دارم
تـو را برای دوست داشتن، دوست می‌دارم
تـو را بجای همه کسانی که نمی‌شناخته‌ام، دوست می‌دارم
تـو را بجای همه روزگارانی که نمی‌زیسته ام، دوست می‌دارم
برای خاطر عطر نان گرم
و برفی که آب می‌شود و برای نخستین گناه
تـو را بخاطر دوست داشتن، دوست می‌دارم
تـو را بجای تمام کسانی که دوست نمی‌دارم، دوست می‌دارم …تاریخ : پنجشنبه 8 تیر 1396 | 11:56 ق.ظ | نویسنده : زهرا مهرابی | نظرات