تبلیغات
مطالب زیبا - شادباش
شادباش نه یک روز بلکه هزاران
 سال،بگذار آوازه شادبودنت چنان
درشهربپیچدکه روسیاه شوند آنان
 که بر غمگین کردنت شرط بسته اند
تاریخ : پنجشنبه 26 شهریور 1394 | 12:09 ب.ظ | نویسنده : زهرا مهرابی | نظرات