تبلیغات
مطالب زیبا - شایعه
شایعه توسط آدمهای حسود ساخته،
توسط آدمهای بی کارپخش،
توسط آدمهای ساده لوح باورمی شود.تاریخ : چهارشنبه 1 مهر 1394 | 07:20 ب.ظ | نویسنده : زهرا مهرابی | نظرات